Gruvan

Fråga i riksdagen till ansvarig minister om regeringens mineralstrategi. Klicka på länken sist i artikeln.

Det är lättvindigt att bara tycka: NEJ – vi vill inte ha någon zinkgruva i de natur- och vattenkänsliga markerna mellan Forsbacka och Bovik. Men det är betydligt svårare att avgöra om miljöskälen mot en brytning är tillräckligt starka och om regeringens mineralstrategi går att kombinera med samhällsnytta och en långsiktigt hållbar utveckling i Wiking Minerals koncept. Är mineralstrategin en pappersprodukt som håller mot skickliga advokater eller finns det tydliga kontrollstationer och möjlighet till kännbara vitesförelägganden. Emtell ställde frågan till näringsminister Annie Lööf.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Regeringens-mineralstrategi_H111778/

Svaret blir intressant.

 

Svaret blev inte så intressant, vilket kanske var förväntat. Lööf svarar helt sonika att hon bedömer att miljölagstiftningen har tillräcklig tyngd.

Det är väl bara att avvakta utslaget från Högsta Miljödomstolen om Öjnareskogen på Gotland. Och hoppas på att miljöaspekterna blir ordentligt klarlagda kring den tilltänkta zinkgruvan vid Storsjön i Gästrikland. Myndigheterna arbetar väl på utifrån tillgänglig lagstiftning. Funderingen gäller väl egentligen om nuvarande lagstiftning är tillräckligt stark för skydd av miljöintressena.

Se Annie Lööfs svar i sin helhet:

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: