Gruvan

Fråga i riksdagen till ansvarig minister om regeringens mineralstrategi. Klicka på länken sist i artikeln.


Det är lättvindigt att bara tycka: NEJ – vi vill inte ha någon zinkgruva i de natur- och vattenkänsliga markerna mellan Forsbacka och Bovik. Men det är betydligt svårare att avgöra om miljöskälen mot en brytning är tillräckligt starka och om regeringens mineralstrategi går att kombinera med samhällsnytta och en långsiktigt hållbar utveckling i Wiking Minerals koncept. Är mineralstrategin en pappersprodukt som håller mot skickliga advokater eller finns det tydliga kontrollstationer och möjlighet till kännbara vitesförelägganden. Emtell ställde frågan till näringsminister Annie Lööf.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Regeringens-mineralstrategi_H111778/

Svaret blir intressant.

 

Svaret blev inte så intressant, vilket kanske var förväntat. Lööf svarar helt sonika att hon bedömer att miljölagstiftningen har tillräcklig tyngd.

Det är väl bara att avvakta utslaget från Högsta Miljödomstolen om Öjnareskogen på Gotland. Och hoppas på att miljöaspekterna blir ordentligt klarlagda kring den tilltänkta zinkgruvan vid Storsjön i Gästrikland. Myndigheterna arbetar väl på utifrån tillgänglig lagstiftning. Funderingen gäller väl egentligen om nuvarande lagstiftning är tillräckligt stark för skydd av miljöintressena.

Se Annie Lööfs svar i sin helhet:

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Regeringens-mineralstrategi_H112778/

Relaterade nyheter

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Örebro län, 23 september 2022

SVT Örebro: Att MP åker ur regionen kommer leda till mindre skarpa förslag för kollektivtrafiken

Halland, 18 september 2022

Miljöpartiet i Halland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter