Vi har lyssnat på innevånarna; skolan och omsorgen viktigast

Under Miljöpartiets valarbete har besökare vid Sandviken- avdelningens valbord fått svara på en enkät för att få delta utlottningen om en cykel. Nu har de åsikter som samlats in hittills sammanställts till en indikation om vad kommuninvånarna tycker är viktigast i den lokala politiken de närmaste åren.

Foto Stefan Sjöström, Din Lokaltidning Miljöpartiets fyra första namn på kommunfullmäktigelistan: Ewa Ahari, Jan Eriksson, Rejn Karlgren och Jörgen Sjöstedt. Barnen, Sebastian, Julianna och Lo, får utgöra symboler för kommande generationer. Och grönsakerna visar matens betydelse för oss: närodlat och ekologiskt.

I början av sommaren startade Miljöpartiet i Sandviken sitt projekt att samla in folkets röst. Med en cykel till draghjälp har både partisympatisörer och antagonister fått svara på frågor om vilka områden som först skulle prioriteras vid en eventuell skattehöjning. Syftet med enkäten har, förutom att skapa en dialog med medborgarna, varit att få en känsla av hur kommuninvånarna känner kring skattetryck och några av partiets hjärtefrågor. I frågeformuläret har det även gått att helt fritt svara på vad man anser vara allra viktigast i kommunpolitiken den närmsta tiden. Efter en genomgång av de svar som hittills kommit in är tendensen tydlig: skolan och omsorgen engagerar sandvikenborna allra mest just nu, men även miljöfrågorna betraktas som mycket brännande. I det avsnitt i formuläret som man bett de svarande ranka ett antal områden, har många tyckt det varit väldigt svårt att välja vad som är allra viktigast att fördela resurser till. Det samlade beskedet när man trots allt valt, är att skolan och omsorgen av de äldre kommer allra först när folk själva får fördela medlen, före omsorgen av barn, funktionshindrade, satsningar på kultur&fritid eller infrastrukturfrågor. Cykeln, en riktig miljövinst, kommer med hjälp av notarius publicus att lottas ut bland alla som svarat på frågorna.

Notarius publicus är på tjänsteresa. Utlottningen av cykeln kommer att äga rum under vecka 40.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: