Landsbygden

Den gröna landsbygden

Miljöpartiet har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle, där det är lätt att bo, arbeta och studera där man vill – i landsbygderna, på mindre orter, i förort eller stad. För att det ska vara möjligt krävs att samhället garanterar en grundläggande nivå av samhällsservice och välfärd som gäller för alla, oavsett var du bor. På landsbygderna måste möjligheterna öka.

Miljöpartiet tror på en omställning av samhället där hur vi lever och använder jordens resurser i högre grad präglas av cirkulära kretslopp, och vi lägger mer tid på att leva och mindre på att jobba. I den omställningen behöver vi satsa på och stärka våra lokala samhällen så att de står väl rustade, och utbytet av tjänster och resurser mellan tätbebyggt och glesare befolkat är för oss nyckeln i den lokala ekonomin.

Miljöpartiet vill:

bygga ut snabbt bredband i hela kommunen
säkra tillgängliga kommunikationer i hela kommunen
utveckla elladdning för fordon samt främja biogas, hållbara drivmedel och nya hållbara transportlösningar i hela kommunen
främja lokal ekonomisk utveckling och skapa bättre villkor för små och medelstora företag
stärka lokalproducerade ekologiska livsmedel och mathantverk
se ett mer träffsäkert utjämningssystem så att den kommunala beskattningen blir mer likvärdig
att fastighetsskatten på vindkraftverk och befintliga vattenkraftverk ska tillfalla den kommun respektive region där kraftverken finns
att statliga myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket ska säkra god tillgänglighet i hela landet.

Nyheter på Det vi köper och äter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter