Skolan

Lärarnas jobb är att lära barnen många olika saker. Men i dag får lärarna göra mycket annat. De får hjälpa elever som är bråkiga eller har olika problem. Vi vill att det ska finnas fler personer i skolan som kan hjälpa eleverna. Då kan lärarna sköta sitt riktiga jobb.

Miljöpartiet vill att lärarna i Sandvikens kommun ska vara stolta över sitt jobb. Vi vill att alla ska vara trygga i skolan och förskolan. 

Vi vill att lärarna ska få lära sig mer om genus. Det kan till exempel handla om att låta pojkar och flickor få samma chanser. 

Vi vill att lärarna som har sexualkunskap ska få lära sig mer om samtycke. Sex med samtycke betyder att bara ha sex med någon om man är säker på att den vill det. 

Många förskolor i Sandviken lär barnen att ta hand om miljön. Några har fått ”grön flagg” från organisationen ”Håll Sverige rent”. Det betyder att alla barn och vuxna på förskolan arbetar tillsammans för en bättre miljö. Miljöpartiet vill att fler förskolor ska arbeta med miljö-frågor och att fler ska få grön flagg.

Sandviken växer och alla nya barn behöver få plats i förskolan. Därför bygger kommunen stora förskolor. De kan ha mellan sju och tio avdelningar. I framtiden vill vi att förskolorna ska bli mindre igen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: