Äldreomsorg

I Sigtuna kommun ska det vara tryggt att åldras. Miljöpartiet vill återinföra och satsa på en trygg och kompetent kommunal äldreomsorgen med bättre kontinuitet i mötet med vårdtagaren. Personal inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor så att de orkar, kan och vill stanna kvar i sina viktiga yrken. Vi vill satsa på fler legitimerade sjuksköterskor. Utevistelse för våra äldre är en viktig del för att höja kvaliteten inom omvårdnaden. Målet ska därför vara att utevistelsen och uteaktiviteter ska öka på kommunens samtliga äldreboenden. Anhörigvårdare ska kunna få avlastning efter behov. Äldre i behov av information ska få hjälp av en kommunal vårdguide. För personer med särskilda behov ska trygghetsboenden kunna erbjudas. Ett demensteam ska finnas tillgängligt för alla demensboenden. Kontinuerlig fortbildning om demensvård ska genomföras för all personal på kommunens äldreboenden.

Vi vill skapa broar mellan olika generationer med Ung Omsorg. I programmet anställs unga för att arbeta extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro. Att skapa meningsfulla möten mellan unga och gamla kan ge både yngre och äldre medborgare insikt i samhällets utveckling och öka vi-känslan”. I konceptet ingår en utbildning och introduktion innan de unga börjar arbeta med de äldre.
Vi vill också se ett DigidelCenter i Sigtuna kommun. Den skulle kunna bemannas i huvudsak av skolungdomar som projektanställs för att visa besökare hur olika digitala tjänster fungerar. Vinsten blir trefaldig: äldre får lära sig den nya tekniken, yngre får tjäna en slant samt något att göra som hjälper dem att bli en del av samhället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: