Bostäder och byggande

Det som byggs i vår kommun ska tillföra positiva värden för människa, miljö och klimat. Alla kommuninvånare ska ha nära till grönområden. Alla ska ha råd att bo! Vi vill verka för billiga hyresrätter och kreativa lösningar för ungdomsbostäder. Det är också viktigt att planera för möjligheter till stadsodling och koloniträdgårdsföreningar.

Att bygga för framtiden är att bygga på rätt plats, en bebyggd yta kan inte ångras. När vi beslutar om var vi ska bygga ska miljöaspekter och ekosystemtjänster alltid beaktas. Vi ska inte bygga på jordbruksmark och sammanhängande naturområden måste bevaras. Vi ska bygga så att redan gjorda investeringar i infrastruktur utnyttjas och för korta, miljövänliga transporter med kollektivtrafik och cykel. När vi bygger bostäder, skolor och omsorgsboenden ska byggtekniken vara den absolut bästa ur miljö- och klimatsynpunkt. Produktionen av grön el i kommunen måste öka, därför vill vi bland annat att alla kommunala hus har solcellsanläggningar där det är möjligt.

Här kan du läsa vårt Program för bostadsbyggande: Program för bostadsförsörjning 2020-2024

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: