Integration och delaktighet

Friheten att flytta eller migrera och behovet att söka en tillflyktsort ställer stora krav på kommunens integrationspolitik. Sigtuna kommun måste ha en beredskap att möta människan där hon står för att säkra att det finns möjligheter till bostad, utbildning och arbete. Människor vill ha makt över sina liv och bidra till det goda samhället. Det gäller såväl de som flyttar hit från Hedemora som Harare eller Homs. Miljöpartiet tror på varje kommuninvånares delaktighet och inflytande.

Vi vill att Kontaktcenter ska stärkas för att hjälpa till med vardagsfrågor, som hur man fyller i blanketter eller tar kontakt med olika myndigheter. Ett utökat Kontaktcenter kan också bygga viktiga broar för att stärka kopplingen mellan de parter som kan göra skillnad för den arbetssökande i processen till arbete och egen försörjning. Vi vill se en ”mångfaldsambassadör” som ska stärka verksamheten. Dennes uppgift är att skapa möjligheter för möten och dialog mellan föreningar och kulturella verksamheter. Det ska finnas gott om kulturaktiviteter och mötesplatser i alla delar av kommunen, där människor i olika åldrar och med olika bakgrund känner sig välkomna. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för demokrati och delaktighet, och ska användas när kommunen planerar för kultur.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: