Vi vill inte att Märsta byggs sönder

Bygg inte sönder Märsta!
Insändare 2022-04-14

Kommunen har köpt f.d. Connys Trafikskola vid Forum – en möjlighet att utveckla en del av centrala Märsta och dessutom lyfta fram Märstas historia. Men den moderatledda kommunledningen ser hellre att platsen asfalteras till en ännu större parkeringsplats.

Miljöpartiet anser inte att Märsta behöver fler döda ytor. Vi satsar på att Märsta ska vara en trygg, levande stadsmiljö med torg, uteserveringar, gågator, parker, grönska och lekplatser.

 

Här kan du läsa hela vår insändare 

Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Kommunen har beslutat att köpa fastigheten med den gamla funkisvillan där Connys Trafikskola tidigare låg och kommer då att äga sammanhängande mark i ett område som kan bli en levande stadsdel. En möjlighet att utveckla en del av centrala Märsta och dessutom lyfta fram Märstas historia. Men den moderatledda kommunledningen ser hellre att platsen asfalteras till en ännu större parkeringsplats. Miljöpartiet anser inte att Märsta behöver fler döda ytor. Märsta behöver bostäder, parker, torg, handel och föreningsliv – levande platser där människor i alla åldrar kan mötas.

Området vid Stockholmsvägen, gamla Märsta torg, har gamla anor och var länge samhällets historiska centrum. Där låg Märsta gästgivargård med hästbyten för postdiligensen mellan Stockholm och Uppsala. Senare var det den naturliga mötesplatsen för Märstabor med bio, ungdomsgård, bensinmackar och verkstäder.

Det är tydligt att den politiska majoriteten är ointresserad av att ta hänsyn till Märstas historia och saknar visioner framåt för Märsta som helhet.

I avsaknad av helhetssyn ägnar sig kommunen åt illa planerade punktinsatser som riskerar att radera Märstas historia. Bland annat är idyllen Smedsgårdarna på Sätunavägen hotad för att ge plats åt höghus. Smedsgårdarna byggdes på 1940-talet som arbetarbostäder för färgfabriken och har en koppling till Märstas industrihistoria.

Miljöpartiet vill inte se parkeringsöknar och mer trafik. Vi satsar på en nyskapande stadsutveckling med kreativa lösningar för bostäder som slår vakt om Märstas historia. Märsta ska vara en trygg, levande stadsmiljö med torg, uteserveringar, gågator, parker, grönska och lekplatser.

Jan Franzén och Tove Björlin

Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter