Bevara Smedsgården 

Bevara värdefull historia
Insändare märsta.nu 18 maj 2022

 

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

Sigtunahem har meddelat hyresgästerna att husen är i alltför dåligt skick, att de inte är energisnåla och att kommunens bostadsförsörjningsprogram uppger att höghus ska byggas på platsen. Tveksamma skäl för att riva några av de sista resterna av gamla Märstas värdefulla historia. Smedsgården är ett väl fungerande och tryggt område där de boende trivs.

Precis som vi vårdar byggnader i Sigtuna stad ska vi vara mycket försiktiga i de delar av Märsta som har en värdefull historik. Här finns minnen av en förortskultur från de första industrierna och det framväxande stationssamhället. Smedsgården byggdes med finansiering från gamla färgfabriken ”Färgen” och Beckers & Sörlings, som bostäder för inflyttade arbetare till industrin. Många Märstabor har anor från dessa de första arbetarbostäderna.

Det pågår nu en ombyggnad av centrala Märsta där vissa delar blir bättre. Ibland behöver vi riva och bygga nytt, men fungerande delar med historiska och kulturella värden måste vara kvar.

Det Moderatstyrda Sigtunahem har ett ansvar för hyresgäster och byggnader, men också för Märstas kulturhistoria, trivselpunkter och trygghet. Sigtunahem ska koncentrera sig på de områden som behöver åtgärder och inte fördärva väl fungerande områden.

Jan Franzén och Tove Björlin

Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter