Kommunfullmäktiges summering av 2021

Inte ett resultat att vara stolt över
Insändare märsta.nu 28 april 2022

Kommunfullmäktige har summerat året 2021. Den moderatledda kommunledningen presenterade ett ekonomiskt överskott på över 300 miljoner kronor.

  • 2021 var året när FN:s klimatpanel utlyste röd flagg för mänskligheten
  • Sigtuna kommun föll från plats 26 till 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking.
  • Kommunen fick ett av Polisen utsett riskområde,
  • Bostads- och skolsegregationen bredde ut sig
  • Våld i nära relationer ökade

Då är 300 miljoner på sista raden inte ett resultat att vara stolt över

 

Här kan du läsa hela insändaren i märsta.nu 28 april 2022

Under torsdagen summerar Kommunfullmäktige året 2021. Den moderatledda kommunledningen prioriterar ett ekonomiskt överskott på över 300 miljoner kronor framför fungerande välfärd och nödvändiga satsningar på klimat, miljö och natur.

2021 var året när Sigtuna kommun rasade från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking. Kommunen tillhör nu bottenskiktet i Stockholms län.

Rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC blir allvarligare för varje år, 2021 utlystes röd flagg för mänskligheten. Sigtuna kommuns hållbarhetsredovisning konstaterar att utmaningarna till stor del är globala, men lösningarna oftast lokala och att kommuner har en viktig roll. Kommunen säger sig ha som ambition att Agenda 2030-målen ska inkluderas i processer och styrdokument. Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Att det krävs krafttag i kommunens klimat-, miljö- och naturvårdsarbete är inte någon nyhet.
Miljöpartiet vill upplysa kommunledningen om att målen i Agenda 2030 inte uppnås genom att dess färgglada ikoner klistras in i kommunens styrdokument. Vi konstaterar att seriösa miljö- och klimatmål, systematiskt arbete och konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro i kommunens verksamhetsberättelser och hållbarhetsredovisning.

Den moderatledda kommunledningen fortsätter sin strävan efter ekonomiskt överskott till varje pris, röd flagg för mänskligheten eller inte.

Några av de 300 miljonerna på sista raden i årsredovisningen hade kunnat göra stor skillnad för många människor i vår kommun, inte minst genom satsningar på att komma tillrätta med segregationen och skapa en värdig äldreomsorg. Under 2021 har kommunen fått ett område utsett till riskområde av Polisen. Trots det har kommunledningen inte satsat tillräckligt på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna förebygga att utvecklingen går mot ett särskilt utsatt område. Problemen med våld i nära relation ökade under 2021 men Individ- och familjeomsorgen fick långt ifrån tillräckliga resurser.

Miljöpartiet vill se prioriteringar för människor, miljö och för möjligheten för kommande generationer att leva ett gott liv i Sigtuna kommun.

Jan Franzén och Karolina Windefalk, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Relaterade nyheter

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter