Översiktsplan 2022

Just nu arbetar vi i Miljöpartiet med att sammanställa våra synpunkter på den politiska majoritetens förslag till ny översiktsplan för Sigtuna kommun. Översiktsplanen är ett viktigt dokument som ska visa hur kommunen vill använda mark- och vattenområden och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslaget till översiktsplan är nu på samråd vilket innebär att kommuninvånare, föreningar, myndigheter, politiska partier med flera kan skicka in sina synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas in till och med den 14 juni. När synpunkterna har kommit in bearbetas förslaget på nytt.

Du kan läsa förslaget till översiktsplan och skicka in dina egna synpunkter på Sigtuna kommuns hemsida:  https://www.sigtuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: