Trafik och resande

Sigtuna kommun växer, och det skapar en hel del utmaningar. Om alla nya Sigtunabor har samma resvanor som de nuvarande kommer trafikproblemen bli enorma. Lösningen ligger i att främja och utveckla de miljösmarta och effektiva trafikslagen: kollektivtrafik, cykel och gång. Väg 263 är idag kraftigt belastad med biltrafik och Miljöpartiet vill att kommunen verkar för bussfiler längs 263:an. Att göra Aspvägen till en trafikled genom Märsta är inte lösningen! Det skulle skapa barriärer för både människor och djur i känsliga områden med värdefull natur som är mycket populära för friluftsliv, hundpromenader, lek och naturupplevelser. De boende i området skulle få en kraftigt försämrad boendemiljö och värdet på fastigheter skulle påverkas negativt. Vi vill se bilpooler och andra alternativ till enskilt bilägande. Vi vill att kommunen undersöker möjligheten till gratis kollektivtrafik på vissa linjer och att Märsta station ska rustas upp med utvidgad biljetthall. Att parkera på pendlarparkeringen ska vara gratis. Vi vill också satsa på̊ fler gång- och cykelvägar, även på landsbygden!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: