Vatten

Vatten är inte bara en källa till rekreation och återhämtning, utan också till allt liv. För oss människor är det vårt viktigaste livsmedel och oersättligt. Miljöpartiet vill att lokala åtgärdsplaner för vattenförekomster av yt- och grundvatten tas fram. Vi vill också se en plan för skydd av kommunens vattentäkter utifrån effekter av ett förändrat klimat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: