Motion 2013

Simrishamn fossilbränslefritt 2020!

Motion till kommunfullmäktige i Simrishamn 

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. De uppmanar kommuner, andra organisationer, företag och privatpersoner att anta utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. 

Genom att ansluta sig lovar kommunen att aktivt arbeta för:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader. Det innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme eller kyla i byggnaderna kommunen äger eller hyr.
  • Inget fossilt bränsle i transporter. Det innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster.
  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att kommunen inte använder fossil el i den egna verksamheten och att kommunen köper miljömärkt el av någon sort. Om kommunen inte når fram till 100% fossilfritt år 2020 har man möjlighet att nå målet genom att klimatkompensera för resten. 

Att minska de fossila bränslena i energianvändning i byggnader, el och transporter är konkreta och viktiga steg för att minska människans klimatpåverkan och blir en viktig del i en längsiktigt och hållbar utveckling. Kommunen är en viktig aktör, som kan inspirera och skapa goda förutsättningar för lokal fossilbränslefrihet. Utöver åtta kommuner har drygt 60 organisationer, företag och privatpersoner antagit utmaningen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att Simrishamns kommun ska ansluta sig till utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

 

Siv Bildtsén  - Lisa Kvarnbäck - Thomas Hansson

Miljöpartiet de Gröna (Motionen gick igenom 2013)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: