Motion

Gårdsverk i Simrishamns kommun

Motion till Kommunfullmäktige i Simrishamn den 17 februari 2012

I Simrishamns kommuns vindkraftsplan, som antogs 2011, likställs gårdsverk (högst 50 m högt)  med medelstora (50-150 m) och stora vindkraftverk (över 150 m). I planen säger man att man endast tillåter grupper av minst tre verk, och grupperna får endast placeras på utpekade områden. 

Dessa villkor gör det i stort sett omöjligt att uppföra gårdsverk i Simrishamns kommun. De flesta vill uppföra gårdsverket på sin egen mark, och de vill oftast bara bygga ett verk. Med gällande vindkraftsplan är detta helt omöjligt.  

När man fastställt i vilka områden det får byggas vindkraftverk har man utgått från hur stora verk ser ut och påverkar landskapet. Men gårdsverk, som är mycket mindre, har ju också mindre påverkan på sin omgivning och skulle kunna vara acceptabla på fler ställen i kommunen. Det ska  avgöras genom bygglovsprövning om de kan tillåtas.

För ett jordbruksföretag kan ett gårdsverk betyda mycket för ekonomin. Det är också berömvärt att vilja satsa på förnyelsebar energi och hjälpa till att minska koldioxidutsläppen. 

Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna
att kommunfullmäktige beslutar att i det tematiska tillägget till Översiktsplan 2001 med tema: VINDKRAFT skall gårdsverk inte likställas med medelstora och stora vindkraftsanläggningar. Det innebär att analyser och ställningstaganden endast ska avse medelstora och stora verk.

 

/Siv Bildtsén                     /Thomas Hansson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: