Motion

Fråga till kommunalrådet Anders Johnsson

Östersjön är ett delvis dött hav efter många års övergödning och överfiske. Simrishamn har genom inrättande av Marint centrum visat sin goda vilja att bidra till en bättre framtid för vårt fiske och vårt hav.

För att kommunfullmäktige i Simrishamn ska kunna fatta långsiktigt kloka beslut vad gäller fiskerinäringen såväl det storskaliga som det småskaliga fisket bör de yrkeskunniga inom vårt fiskeområde få dela med sig av sina kunskaper samt också informera om vilka konsekvenser de senaste fiskebesluten i EU kan tänkas få för Sverige på regional och kommunal nivå.

Denna kunskapsinhämtning skulle också kunna ligga till grund för översiktsplanen, som bör visa vilka ambition kommunen har för att skapa grund för ett livskraftigt hav och ett livskraftig fiskerinäring.

Min fråga är:

Skulle det till hösten kunna arrangeras en studiedag/seminarium i dessa fiskefrågor för kommunfullmäktige och eventuellt också allmänheten?

 

Lisa Kvarnbäck

Ledamot i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna

11 juni 2013

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: