Motion

Fällfångst

I vår natur finns många fällor utsatta. Fällor är effektiva jaktredskap som ”jagar” dygnet runt, dag efter dag. Fällor är grymma mot de djur som fångas. 

Vi vet inte hur många fällor som finns därute i skog och mark. Men Naturvårdsverket har en lista över fälltyper de har godkänt, och om vi bortser från fällor för mus och råtta, så finns det  därutöver 36 olika modeller av dödande fällor avsedda för mink, mård och bäver och 116 olika modeller av icke-dödande fällor (snaror eller burkonstruktioner) avsedda för kråka, skata, mås, vadarfåglar, orre, duvhök, fasan, rapphöna, gräsand, stadsduva, trut, mink, mårdhund, grävling, rödräv, hare, bisam, lodjur, gråsäl och vildsvin. Är det någon som tror att dessa fällor inte används? Enligt Jägarförbundet är det mer än 50 000 jägare som ägnar sig åt fällfångst.

De flesta fällor är inte selektiva, dvs de fångar andra djur än dem de är avsedda för. Ett exempel på detta är de 240 lodjur, som fångats i fälla under perioden 1996-2009 och utvärderats av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Av dessa lodjur hade 217 fångats i rävfällor. Många av dem hade allvarliga skador av att ha försökt ta sig ut. Sådant är inte värdigt ett civiliserat samhälle. Därför bör all fällfångst av vilda djur förbjudas.

Om det inte är möjligt att förbjuda fällfångst måste samhället åtminstone utöva tillsyn. Det skall vara krav på att den som sätter ut en fälla gör en anmälan till länsstyrelsen med angivande av exakt position. Då blir det möjligt att övervaka att de regler som finns för fällor följs. Man får också kontroll av hur många fällor som finns. 

 

Jag föreslår 

att Miljöpartiet i första hand arbetar för att fällfångst förbjuds.

att Miljöpartiet, om fällfångst inte kan förbjudas, arbetar för att den som sätter ut en fälla skall vara skyldig att göra en anmälan till länsstyrelsen med angivande av position och övriga uppgifter om fällan.

 

Siv Bildtsén

Januari 2015

Miljöpartiet de Gröna i Simrishamn

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: