Grundskolans framtid

Grundskolans framtid är prioriterat för MP Sjöbo. Vi vill fortsätta arbetet som påbörjats att skapa en trygg och bra skola och att samarbetet med kulturskolan fortsätter.

Fördjupning i ämnet Skola

Skolan lägger grunden för barnens och hela samhällets framtid. Skolan ska möta upp verje elevs behov. De senaste åren har indragningar av personal i skolorn i Sjöbo lett både till att alla elever inte kan få det stöd de har behov av och att lärarnas belastning ökat. Vi vill bryta detta genom att anställa fler "övrig personal" så som vaktmästare, elevassistenter, skolsköterskor och specialpedagoger. De kan fånga upp problem hos sälskilda elever, ge elever extra stöd, öka trivseln i skolan och avlasta lärarna administrativa uppgifter så att dessa kan fokusera på undervisning.

 

Läs mer om vad vi vill för grundskolan i Sjöbo i motionerna:

Resursbehoven i Sjöbos grundskolor

Utveckling av ett pedagogiskt innovationscentrum för skolan inom SÖSK

och betänkandet: Framtida utvecklingsmöjligheter inom skolor och ungdomsverksamheter i Sjöbo kommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: