Valmanifest Sjöbo

Tillsammans skapar vi den gröna kommunen! Miljöpartiet de gröna i Sjöbo tycker att du har rätt till de bästa förutsättningarna inom skola, omsorg, arbete och fritid.

För att åstadkomma detta vill vi ha:

 • Mer kringpersonal som skolbibliotekarier och fritidsledare i skolan
 • Avgiftsfri kulturskola med bredare utbud; dans, teater, konst m.m.
 • Utveckling av en familjecentral
 • Stimulans till mer lokala, svenska, ekologiska, klimatsmarta och etiska varor
 • Satsning på förnyelsebar energi som solceller på kommunala tak
 • Mer resurser till hemsjukvård
 • Mer personal och ny teknik i äldreomsorgen
 • Fossilfria tjänstebilar i kommunens regi
 • Fossilfria fordon hos kommunens underentreprenörer
 • Fri entré och renovering av utomhusbaden i Fränninge, Lövestad och Sjöbo
 • Fler gång- cykel- och ridvägar
 • Utveckling av kollektivtrafiken till och från Sjöbo och inom kommunen
 • Undersökning av kvaliteten i kommunalt vatten och i privata brunnar
 • Fler vattentäkter för att klara vattenförsörjningen vid förorening

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: