Service och kvalitet

Service och kvalitet

Invånarna ska få återbäring för varje skattekrona i form av service och kvalitet.

Miljöpartiet ser möjligheter där vi kan samarbete med andra för att ge invånarna god service och kvalitet. Kommunen ska hushålla med våra gemensamma medel.

Vi strävar efter att få flera nya företag i vår kommun och erbjuda den bästa servicen inom våra ramar.

Politikerna ska följa upp verkställigheten och ha kontroll över sina ansvarsområden.

Vi är emot vinster i välfärden på bekostnad av våra barn och äldre.

 

Nyheter på Service och kvalitet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter