Motion om 6 timmars arbetsdag

Miljöpartiet har motionerat om att ha alternativa arbetstider och har föreslagit att vissa verksamheter kan ha 6 timmars arbetsdag.

 Motion avslogs men det finns andra arbetstidsmodeller som är intressanta. En är 80-20 där 80 % av arbetstiden läggs på ordinarie arbete men de återstående används till reflektion, kompetensökning och andra typer av arbetsuppgifter med syfte att skapa variation i arbetet. Vi släpper inte förslaget på att vissa verksamheter skulle fungera bättre med 6 timmars arbetsdag men ett alternativ är att införa 80 – 20 modellen.
Inte minst det senaste årets ökade belastning har visat att verksamheter som är för styrda slutar att fungera om oförutsedda händelser sker. Våden och skolan skulle med 80 – 20 modellen få mer luft i systemet vilket gynnar både kvalitén och möjligheten att attrahera kompetensförsörjning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: