Satsa på barnen och skolorna

Det här vill vi genomföra i Skövde kommun

Kompetensförsörjningen inom alla yrken är något alla verksamheter tänker på. Medarbetaren som har flera kunskapsområden är alltid värdefull. Naturvetenskapliga intressen skapas i unga år genom att barnen lär sig saker om naturen och får lov att vistas där. Naturskolan var en sådan plats som vi ser behov av att återstarta. 
Fokus på att verkställa miljömålen. Utred innan beslut hur det påverkar miljömålen.Fler vuxna per barn i förskolan och fritidshem, så att det blir en lugn och trygg plats.

I nuläget är Skövde kommun bland de fem sämsta i landet. Situationen för lärarna och barnen i skolan behöver förbättras. Därför behöver vi satsa på lärarnas arbetsmiljö och höja lönen för alla lärare. Vi behöver helt enkelt få fler behöriga lärare i skolorna.

Barnen borde självklart få ekologisk frukt i förskolan och få vistas i en giftfri miljö.

I det allvarliga läget vi är nu beträffande vår miljö bör andelen klimatsmart mat höjas i skolorna. 

Vi bör även ha en vegetarisk dag per vecka i skolan.

Fördela resurser mellan kommunens skolor så att alla barn får samma möjligheter och rättigheter till en bra skolgång.

HBTQ -certifiera skolorna och höja kompetensen generellt

Utveckla en kulturskola med flera inriktningar och förstärka musikskolan så att köerna försvinner

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: