Satsa på barnen och skolorna

Lyssna

Det här vill vi genomföra i Skövde kommun

Fler vuxna per barn i förskolan och fritidshem, så att det blir en lugn och trygg plats.

I nuläget är Skövde kommun bland de fem sämsta i landet. Situationen för lärarna och barnen i skolan behöver förbättras. Därför behöver vi satsa på lärarnas arbetsmiljö och höja lönen för alla lärare. Vi behöver helt enkelt få fler behöriga lärare i skolorna.

Barnen borde självklart få ekologisk frukt i förskolan och få vistas i en giftfri miljö.

I det allvarliga läget vi är nu beträffande vår miljö bör andelen klimatsmart mat höjas i skolorna. 

Vi bör även ha en vegetarisk dag per vecka i skolan.

Fördela resurser mellan kommunens skolor så att alla barn får samma möjligheter och rättigheter till en bra skolgång.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: