Föredrag med. Dr. Erik Gustafsson från Högskolan

Den 4 juli var Med. Dr. Erik Gustafsson från Högskolan i Skövde på besök i vår lokal. Han berättade om antibiotikaresistens och spridningen av multiresistenta bakterier i Sverige och i delar av världen.

Med. Dr. Erik Gustafsson föreläser

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: