Vården

Lyssna

God arbetsmiljö för vårdanställda är en förutsättning för god vård och omsorg.

Nollvision för långtidssjukskrivningar som är kopplade till arbetet.

Skapa en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning, t ex genom att förbättra arbetsmiljön, ge fler bättre möjligheter att få kompetensutveckling samt höja lönen för vårdanställda och erbjuda 6-timmars arbetsdag.

Bättre äldre- och demenssjukvård.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: