Vården

God arbetsmiljö för vårdanställda är en förutsättning för god vård och omsorg.

Nollvision för långtidssjukskrivningar som är kopplade till arbetet.

Skapa en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning, t ex genom att förbättra arbetsmiljön, ge fler bättre möjligheter att få kompetensutveckling samt höja lönen för vårdanställda och erbjuda 6-timmars arbetsdag och eller 20/80 schema för personal. (20% reflektion, kompetenshöjning och planering).

Klimatanläggning för att kyla lokalerna vid höga temperaturer vilket främjar arbetsmiljö, vårdtagare och medicinsäkerhet.

Vården har länge varit ett område där mer resurser behöver till. Men vilka och hur får kommunen bäst återkoppling på insatserna. Vi arbetar för att förbättra arbetsmiljön för personalen samtidigt som vårdtagarna för en betydligt bättre situation och inte minst förvaringen av läkemedel kan ske på ett betryggande sätt. Lösningen är att installera kylanläggningar på alla äldreboenden med tillhörande solel. Under värmeböljor stiger inomhustemperaturen över 25 grader Celsius vilket är den lagringstemperatur läkemedel är godkända för.  Över 25 grader upplevs som varmt av personalen och minskar deras välbefinnande. Vårdtagarna som finns i lokaler med hög värme mår sämre och kräver mer vård samtidigt som risken att dö ökar. Installationen av kyla motverkar de här negativa effekterna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: