Etablering och integration

Det här vill vi genomföra i Skövde kommun

Skapa en kommunal bostadsförmedling så att det blir lättare för nya Skövdebor att exempelvis bli inneboende. Det tjänar alla på!

Skapa arbetstillfällen och ingångsjobb för nya Skövdebor genom att även föreningar och organisationer kan få tillgång till serviceassistenter.

Kommunen ska ha en högre mångfald bland sina medarbetare än idag. Antalet speglar inte kommunmedborgarnas mångfald.

Skövde är en stad med många nationaliteter och det bör synas och lyftas fram i fler sammanhang. Integration är kommuninvånarnas gemensamma ansvar. Integration är att mötas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: