Hållbara kommunikationer och transporter

Det här vill vi uppnå i Skövde kommun

Utöka kollektivtrafiken och bygg fler bilfria cykelbanor. Det kommer att förbättra flödet för bilismen i Skövde.

Utökad kollektivtrafik även på landsbygden.

Fler Elbilar i kommunal verksamhet.

Digitalisera möten för att minska transporterna och öka delaktigheten.

Samlastningscentral för närtrafiken.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: