Kultur och fritid

Ett rikt kulturliv för ett bättre samhällsklimat

Höj åldersgränsen för ungdom inom föreningsverksamhet till 25 år.

Verka för att Skövde blir HBTQ-certifierat.

Satsa på att bli årets studentstad.

Gratis kollektivtrafik för pensionärer.

Grönytor i anslutning till kultur och fritidsanläggningar sköts med god möjlighet för biologisk mångfald, exempel finns vid simsjön.

Kulturskoa skapas för att komplettera musikskolan. Kultur i skolan stärks Yrkesverksamma utövares kunskaper i olika konstformer tas i anspråk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: