Hopp för skogen?

Lyssna

Stora bränder rasar runt om i Sverige och frivilligkrafter uppbådar en fantastisk styrka. Svenskar och européer samlar sig till gemensamma ansträngningar när problemet är tydligt. Det ger hopp om en nystart för skogen.

Gallring, en del av hyggesskogsbruk, glesar ut skogen och släpper ner mer ljus och värme.

Hopp för skogen?

      Stora bränder rasar runt om i Sverige och frivilligkrafter uppbådar en fantastisk styrka. Svenskar och européer samlar sig till gemensamma ansträngningar när problemet är tydligt. Det ger hopp om en nystart för skogen.

      En aspekt som saknas i rapporteringen om storbränderna är samband mellan skogsbruk och skogsbrand. Skog som utvecklas naturligt har förmåga att skapa balans i vattnets kretslopp. I konventionellt skogsbruk störs denna funktion. Ett skogsbruk som började som en god tanke om avkastning från skogen, förvärrar nu bränderna. Skogsbruket behöver precis som annan markanvändning anpassas i klimatförändringens tid.

      Det kräver vilja att ställa om mentalt oavsett vem man är. Vi behöver alla ompröva gamla sanningar som inte visat sig vara uthålliga ekologiskt och stödja de krafter som vågar se samband och möjligheter till en förändring. Låt oss vara moderna. Låt oss våga utmana de krafter som fört oss in i klimatförändring och miljöförstöring. Låt oss tänka att vi kan anpassa oss till jordens generösa biosfär. Kunskapen finns, viljan finns, hur är en fråga om att våga börja.

      Skogsekologisk forskning har frambringat flera modeller och metoder av hållbart skogsbruk i världen. Hyggesfritt skogsbruk används exempelvis utbrett i Skövde kommuns skogsmark. Permakultur är en annan modell av hållbart skogs/jordbruk som internationellt uppnått goda resultat. Det finns kunskap om hur växtlighet tillsammans med mikroorganismer och svamp bildar ett symbiotiskt system som reglerar näringsämnen och vattnets kretslopp. Den kunskapen räcker långt för att förstå varför det konventionella jord- och skogsbruket inte är hållbart och dessutom skapar allvarliga problem som gör samhället sårbart.

      Det finns effektivare mindre arbets- och energikrävande sätt att odla. Vi kan använd kunskap som handlar om att odla jorden och skogen i samverkan med växter, djur och det ekologiska systemet.  Urskog och skog med variationer kvar brinner inte så lätt som dagens enformiga trädplanteringar med barrträd i raka linjer.

Miljöpartiet i regeringen har stärkt miljöfrågorna och internationellt har Sverige lyckats bra på miljöområdet, även om mer alltid finns mer att önska.

 Miljön är en ödesfråga. Klimatet kan inte vänta.

 

Miljöpartiet de Gröna för Skövde, Skaraborg och riksdag

 

Eva-Lill Nilsson

Amanda Nordell

Janette Leinonen

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: