Solenergi i Skövde kommun - ”Solceller på alla tak!”

Förnybar energi har aldrig varit billigare än i dag. Globalt växer solenergi snabbast av alla energislag. Men Sverige och Skövde kommun halkar efter. Ansvar för miljö och klimat kräver förnybar energi. Därför vill vi att Skövde kommun ska göra stora satsningar på solenergi och solceller.

Solenergi i Skövde kommun - ”Solceller på alla tak!”

 

 

Vi, Miljöpartiet de gröna Skövde, vill göra Skövde kommun till en miljövänlig föregångskommun där energin kommer, så mycket som möjligt, från förnybara källor som sol och vind och vatten.

 

Förnybar energi har aldrig varit billigare än i dag. Globalt växer solenergi snabbast av alla energislag. Men Sverige och Skövde kommun halkar efter. Ansvar för miljö och klimat kräver förnybar energi. Därför vill vi att Skövde kommun ska göra stora satsningar på solenergi och solceller.

 

Det borde idag vara en självklar sak att vid all nybyggnation som kommunen står för skall alla lämpliga takytorna användas till elproduktion från solceller. I Billingehov/Lillegårdsområdet planeras och byggs bl.a. en ny ishall med stora takytor, men det finns ingen planering för egen elproduktion med solceller. Vi i Miljöpartiet de gröna kommer att verka för att kommunen satsar på solceller vid all nybyggnation. Redan idag finns solcellsanläggningar med en avbetalningstid på under tio år – och investeringskalkylerna blir bättre för vart år som går, allt som utbudet ökar och kostnaderna sjunker.

 

Enligt Boverket är det en stor fördel om en fastighet har solenergi på sin fastighet. Fastighetens energibehov räknas då ner med ett tillskott som anläggningen ger. Vi kommer också att verka för att bygglovsprocessen för de som vill installera solenergi vilken den aktuella fastigheten kan tillgodoräkna sig skall underlättas. En annan viktig åtgärd är att kommunen blir mer aktiv i sin marknadsföring av sin energi- och klimatrådgivning. Miljöpartiet de gröna kommer att. satsas på visningar och informationsträffar av befintliga solcellsannläggningar. Sådana visningar stimulerar ofta fastighetsägare att satsa på solceller. Ett bra exempel är Ödeshögs kommun som har satsat på detta och har idag mest el från solceller per invånare av Sveriges kommuner.

 

All sådan nyinvestering av solceller kommer att generera nya företag I kommunen och möjlighet för fler entreprenörer och företag att starta för underhåll och skötsel av anläggningar.

 

Låt Skövde kommun bli känt som ett solcellscenter I Skaraborg!

Med målet

“SOLCELLER PÅ ALLA TAK”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: