Ideologi och visioner

Miljöpartiet de gröna Skövde ideologi vilar på solidaritet med

•    Kommande generationer
•    Djur, natur och det ekologiska systemet
•    Världens alla människors lika värde
Det skall vara lätt att leva miljösmart i Skövde kommun. Stadsplaneringen i hela kommunen skall präglas av långsiktighet med klimatsmarta hus utan byggmaterial som skadar de boende. Tillgänglighet är viktig. Därför skall cykelbanor och kollektivtrafiken byggas ut i hela kommunen och samordnas med kranskommunerna.

Miljöpartiet de gröna är en del av en global rörelse som verkar för att alla skall kunna leva det goda livet, där skolan fungerar, där sjukvården fungerar och där medborgarna känner stolthet över att se Skövde utvecklas till en av Västra Götalands mest framgångsrika kommuner vad det gäller; nyetablering av företag, nöjda kommuninvånare, nöjda föräldrar, välmående barn och äldre.

Vår vision är att Skövde skall bli en framtidskommun där de gröna näringarna blomstrar, där rättssäkerheten för medborgarna står överst på listan, där miljö och naturvärdena får ett större fokus och chans att utvecklas.

Skövde skall fortsätta vara dragloket i närområdet och vi skall vara en föregångare i omställningen till ett hållbarare samhälle med en grön ekonomiutveckling. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp - en cirkulära ekonomin - samt verka för att lösningar gynnar alla kranskommuner.

Detta valmanifest innehåller förslag som vi vill genomföra under nästa mandatperiod. Det är våra ambitioner och den politik som vi söker Ditt förtroende för.

Centralisera mindre Decentralisera mer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: