BMX och skateboard

Det blev en skatebordbana på torget.

 

Motion om Skatebord-/ BMX- bana

Det har under en tid varit uppe till diskussion om huruvida kommunen skall satsa på en anläggning för ungdomar och andra som är intresserade av BMX och skateboard. Flera alternativa lägen har föreslagits (Leif Nilsson har vid något tillfälle utlovat en skateboardbana mellan lekparken och systembolaget och ett medborgarförslag om Prästaområdet har inkommit), men hitintills har inga beslut fattats.

En sådan satsning på ungdomar och andra aktiva skulle kunna bidra till en mer aktiv och livfull kommunkärna och vi har nu som förslag att detta görs i Ljusåsområdet. Där finns idag en inhägnad för hundar, men området är stort och det skulle rymma både hundar och människor. Vintertid skulle det kunna modifieras för pulka och snowboard. Läget är ganska centralt men ändå lite avskilt och har en kiosk/närbutik som granne.

Dessutom är marken naturligt kuperad och skulle med inte alltför stora åtgärder kunna anpassas för denna verksamhet. Att i en framtid då marken kanske behövs till andra ändamål återställa eller anpassa området borde heller inte vara några större bekymmer.

Naturligtvis måste samråd med tänkta utövargrupper och eventuella föreningar genomföras under planläggningsfasen.

 

Vi förslår därför med denna motion att kommunfullmäktige beslutar

-          att utifrån ovanstående tankegångar utreda möjligheterna till ett aktivitetscentrum i Ljusåsområdet

 

Miljöpartiet de gröna 2014-04-28

 

Calle Morgården                 Yvonne Johansson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: