Våra solidariteter

Vår politik utgår från de tre solidariteterna, och de är:

Solidaritet med djur och natur, med kommande generationer och med världens folk. Vår politiska strävan är att bidra till en att en hållbar utveckling uppnås ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Med hållbar utveckling avses en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi vill att miljöfrågorna genomsyrar politiken inom alla områden, från trafik till ekonomi, och att vi aktivt strävar efter att uppnå de av riksdagen beslutade 16 nationella miljömålen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: