Övergripande grundsyn

Vår allmänna grundsyn

Grundtankarna för vår politik kan sammanfattas så här;
Vi vill verka i solidaritet med djur och natur, kommande generationer och världens folk. I Smedjebacken betyder detta bland annat att vi måste se till att minska den ekonomiska skuldbördan. Våra nuvarande och efterkommande kommuninnevånare vill nog inte att dagens politiker skall låna pengar av framtida generationer för att stilla de behov som finns idag. Likaså kan vi inte föröda de naturresurser vi idag förfogar över, de skall förvaltas och lämnas över till våra barn och barnbarn.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: