Skola/barnomsorg

 

Vi vill se mindre grupper/klasser i framför allt förskolan och lågstadiet. Arbetet med att anställa behöriga lärare måste intensifieras och fler lärare med specialkompetens behövs.

Barnkonventionen säger att man ska se till elevernas bästa i varje beslut. Skolan ska sträva efter att ge varje elev de förutsättningar de behöver för att ta till sig information. Språkförståelse är därför viktigast. Elever ska inte formas bara för att passa in i det ekonomiska systemet -de ska också få undervisning i etik & moral och i ekologi & självhushållning i samband med övriga ämnen.

Fysisk aktivitet varje dag bidrar till bättre skolresultat och god hälsa.

En giftfri vardagsmiljö är viktig och särskilt i förskolan måste miljögifter i inventarier och lekredskap bort. 

Utbildad personal är viktigt! Samverkan mellan personal-elever-föräldrar bidrar till en kvalitativ skola.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: