Möjlighet till insyn och påverkan

Befolkningen måste få en större insyn och bättre möjlighet till påverkan när beslut tas.

I riktigt stora frågor (t.ex. utomhusbadet) bör folkomröstning eller annan typ av meningspejling genomföras.
Det är viktigt att fullmäktigemöten görs tillgängliga för allmänheten genom websändning och/eller utlokalisering och att fler politiska möten öppnas. Det gagnar också utvecklingen av kommunen om det partipolitiska prestigetänkandet kan minimeras och att lösningar söks på bredare basis.
Vi anser att det skall finnas ett kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd på halvtid som har sin huvudsakliga arbetsarena i kommunen. Det är av stor vikt att det politiska ledarskapet förstärks så att en tydlig framtidsvision samlar politiker och tjänstemän i en positiv utveckling av kommunen.

Öppenhet, delaktighet ,ansvar, jämställdhet och mångfald  måste vara ledord för såväl politiker som kommunalt anställda. En demokratisk organisation förutsätter dialog och delaktighet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: