Vår syn på Smedjebackens framtid

Befolkningen har minskat dramatiskt under ett antal år men har nu stabiliserats. Vi måste dock räkna med att våra ungdomar även fortsättningsvis kommer att flytta för studier och arbete. Det gäller då att ha lagt en grund för en positiv syn på hembygden, så att de återvänder. Detta kan göras genom att vi satsar på skola och barnomsorg och tar tillvara de idéer som barn och föräldrar för fram. Likaså skall vi se till att äldreomsorgen har en bra standard och att näringsidkarna upplever ett bra företagsklimat.
Tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling kan vi göra det möjligt för de allra flesta att hitta ett meningsfullt arbete. Utvecklad och förnyad demokrati lägger grunden till ett positivt förhållningssätt som skapar framtidstro. Det gäller att tänka nytt, tänka om.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: