Funktionshindrade

Vi vill öppna fler dörrar och möjligheter för människor. Alla ska känna att de är en del av samhället och att deras kunskap, erfarenhet och engagemang tillvaratas. Vi ska solidariskt ta emot flyktingar på bästa möjliga sätt. Mottagandet ska ske professionellt och strukturerat för att både barn och vuxna skyndsamt ska in i samhället. Människor ska snabbt kunna få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Introduktionen ska anpassas efter individens arbetslivserfarenhet. Praktiska och teoretiska kunskaper ska snarast valideras och tas tillvara.

Det nya Medborgarkontoret blir en viktig kugge i detta arbete.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: