Integration

Vi måste få till en bättre och tydligare integrationspolitik i Smedjebacken. Ett eget integrationscentrum där medkänsla och sympati står i centrum och där integrationen utgår från de demokratiska grundvärderingarna, ger underlag för ett snabbare och bättre insteg i samhället för våra nyanlända. En större lokal centralt ger bättre möjlighet för detta arbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: