Kort presentation av våra kandidater
Calle Morgården
Yvonne Johansson
Thor Draiby
Barbro Lovang
Christina Nilsson

Calle bor i Morgårdshammar och är nu gårdskarl efter att ha jobbat med utbildning i olika former.

Förnybar energi samt resurshushållning är hjärtefrågor vid sidan om de kommunala basverksamheterna. Att stödja barn och ungdomar som har det svårt tjänar alla på.

Yvonne bor i Smedjebacken och har gått i pension från sitt jobb som förskollärare.

Brinner för frågor som rör skog, klimat och ekologisk odling. Vård  och omsorg liksom skola och jämställdhet är också prioriterade områden.

Thor bor i Kölnäs strax utanför Smedjebacken, betraktar sig som månskensbonde och ”frilufsare” men jobbar också som biologilärare.

Miljö, klimat och biologisk mångfald är frågor som han vill ha högt på dagordningen i kommunen.

Barbro är en pensionerad grundskolelärare som bor i Smedjebacken.

Största intressen är kultur, miljö och skola, Fler lärare och ”gröna miljöer” i och utanför skolan ger bättre förutsättningar för inlärning samt motverkar stress, ohälsa och trakasserier.

”Kicki” bor i Smedjebacken och jobbar på ett demensboende.

Tycker att skola, vård och omsorg är grundläggande frågor i vår kommun men djur, natur och miljö måste också prioriteras högt.

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter