Näringsliv

Näringslivspolitiken måste bli föremål för en bred dialog (i opolitiska idégrupper) för att utveckla nya företagsområden. Vi vill stimulera utvecklingen av jobb och projekt som är förenliga med ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi avser att genom politiska beslut motarbeta miljöförstörande aktiviteter för att istället stimulera arbeten som närproduktion, reparation, återvinning, arbete med förnybar energi och arbete inom den sociala sektorn. Distansarbete är ett sätt att ge människor nya och bättre valmöjligheter för boendet och ge miljöförbättringar genom färre arbetsresor. Småföretagen måste stärkas för att arbete och försörjning ska tryggas. Alla företag skall få en kontakt med näringslivsavdelningen minst en gång per år. Vi vill också verka för ett utvecklat samarbete mellan näringslivet och kommunens skolor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: