Folkhälsa

Folkhälsa

Söderhamns kommun har mycket bra förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle med tillgång på rik natur för jord- och skogsbruk och rekreation.
Skolor, en liten stad och byar, vatten och hav, transporter på vägar, järnväg och båt. Möjligheter att utveckla företag för teknik, service och underhållning. Här finns många föreningar och organisationer för kultur med musik, teater och idrotter av hög kvalitet. Vi kan vara stolta över jazzpianistenJan Johansson, pingisspelare, bandylag, skidåkare och folkhälsans fader; Abraham Bäck. Med andra ord har Söderhamns innevånare särskilt stora möjligheter att förbättra sin livskvalitet och hälsa! Med bättre utbildning, från skola till universitet har vi större chans att förbli friska, längre. Sjukvården är landstingens och statens ansvar, men vi kan var och en göra mycket för vår hälsa. Miljöpartiet i Söderhamn arbetar för att vi ska kunna äta giftfri mat från lokala kravodlare och lagom mycket, undvika vitt socker och läskedrycker .

Miljöpartiet i Söderhamn vill sprida kunskapen om hur kroppen behöver röra sig. Gå, springa, dansa. Någon timme varje dag, gärna tillsammans med vänner. Vänlighet gör också gott för själen.

Miljöpartiet i Söderhamn vill motverka mobbing i skola och på arbetsplatser. Föräldrar och andra vuxna, alla kan ta ett ansvar och föregå med goda exempel.

Miljöpartiet i Söderhamn ser med tillförsikt fram emot verkställandet av vår motion om utegym i centrala stan, längs ån och i Gurkparken.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att centrala stan ska vara bilfri. Miljöpartiet i Söderhamn vill arbeta för en bättre samverkan föräldrar, skola och socialtjänst, samt friskvårdskunniga i kommunen.

Miljöpartiet i Söderhamn kräver att det finns nationell rättvisa inom sjukvården, dvs. vård för alla där landstingen följer en nationell norm.

Miljöpartiet i Söderhamn anser att sjukvården ska vara samhälls-planerad – inte vinstdrivande. Vinstdrift skapar inte ansvar för folkhälsan – ty ju fler sjuka desto mer vinst!

Miljöpartiet i Söderhamn hävdar att sjukvården ska vara särskilt försiktig vid utskrift av beroendeframkallande medel!

Miljöpartiet i Söderhamn vill att kommun och landsting erbjuder hälso- och friskvård särskilt riktat till äldre för att de ska få ett rikare liv, som kräver mindre behov av vård och omsorg.

Miljöpartiet i Söderhamn vill att det ska bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen genom mer utbildning, bättre arbetsförhållan-den, mer varieradearbetsuppgifter samt bättre löneutveckling.

Nyheter på Folkhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter