E22 väg

Långa köer, trafikproblem och irriterade bilister har gjort att vägverket och Söderköpings kommun i årtionden planerat en ny trafiksituation för E22. Miljöpartiet har varit kritiska till den nya motorvägen som är tänkt att byggas förbi Söderköping. Vi anser att det finns bättre alternativ än de som presenterats. Men vi har inte fått gehör och det var bara att inse att loppet var kört. Den situation som är nu är helt ohållbar, det är vi helt överens om. Vi har valt att vara med och stödja den process som pågår för att göra det bästa möjliga för att bevara naturvärden, åkermark, spårbundentrafik samt att få så bra trafikplatser runt vår kommun som möjligt.

Nyheter på E22 väg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter