Valmanifest Söderköping 2014

Valmanifest Söderköping 2014

Här kan du läsa lite mer fördjupat vad vi kommer kämpa för de kommande fyra åren.


Miljöpartiet i Söderköping

En hållbar kommun för alla – livskvalité både idag och i framtiden!

Ekologisk och närodlad mat

Vi ser framför oss en grön stad med djur och odlingar där skolbarn och äldre kan träffas. Under medeltiden odlade man mitt i staden och Söderköping kan utnyttja den potentialen igen. Alla skolor borde vara med i ett skolodlingsprojekt med matlagning. Inte bara för att det är kul, men för att det är viktigt att lära sig var maten kommer ifrån och viktigt för den biologiska mångfalden. Gamla lasarettet i Bergaområdet är ett perfekt läge där Miljöpartiet vill kombinera bostäder med barn, mat och kultur.

Levande landsbygd

Vi vill ha en levande landsbygd. Genom tydliga formulerade miljödrivande krav i kommunens upphandling av livsmedel kan kommunen stimulera fossilfritt ekologiskt lantbruk som minskar övergödning och koldioxidutsläpp. Bra kollektivtrafik mellan landsbyggsorterna och staden, bra landsbygdsskolor som Sankt Anna Skola och annan småskalig service är extremt viktigt för en hållbar framtid för landsbygden.

Jobb

Vi är övertygade om att vi kan skapa nya gröna jobb inom t.ex. ekoturism, vindkraft och solenergi. Dessutom är vi inte främmande för att öka antalet händer som hjälper våra äldre och barn inom skola och äldrevården. Det skapar jobb, mer trivsel och mindre stress.

Tätt och grönt

Vi ser en stad som bygger nytt först och främst inåt och sedan i direkt anslutning till det befintliga med mycket grönt i närheten. Bästa förebilden är ju Söderköping självt. Att bygga i den kulturhistorisk viktiga Brunnsparken eller på åkermark som i Mariehov passar inte i vår vision. Men att vi behöver bygga mer, för alla grupper i samhället, klimatsmart och med hög kvalité, är självklart för Miljöpartiet.

Prioritera cykel

Vi ser framför oss en bilfri stadskärna och många som cyklar i staden. Men också på lite längre avstånd bör det bli lättare och tryggare att cykla. Därför behöver vi prioritera cyklandet, men också utarbeta en riktig cykelplan. Alla attraktioner i staden bör ha bra cykelparkering och även på landsbygden bör det vara attraktivt och säkert att cykla till närmaste busshållplats. Cykeluthyrning skall finnas vid Stinsen så att alla som kommer med buss kan ta en hyrcykel. På sommaren kan turisterna utnyttja den här servicen.

Multihall för sport och kultur

Vi vill satsa på en multihall som kan fungera som mötesplats för alla. Vi tänker på en kombination av sport och kultur, med till exempel en inomhussimhall, tennisbanor, basket och övningsrum för musik och teater. Utanför finns på sommaren en löparbana som på vinter omvandlas till en proffsig skridskobana. Det bör vara en energineutral byggnad, med solceller och vindkraft på taket och naturligtvis med återvinning av spillvärme. Det kan bli den mest miljövänliga byggnaden i Östergötland som kan realiseras med stöd av EU.

Spårvagn från Fixpunkten till Norrköping

Vi ser framför oss en spårvagn som börjar vid Skönberga för att via Fixpunkten och Stinsen skjutsa Söderköpingsbor snabbt och bekvämt till Norrköping. Med den nya förbifarten blir Erik Dahlbergsgatan en stadsgata, och om Miljöpartiet får besluta, med räls för spårvagn i mitten. Innan det blir verklighet kan vi stimulera användningen av bussen genom prioriterade bussfiler och gratis kollektivtrafik. Det blev en succé i Kiruna, så varför inte i Söderköping?

Demokrati

Vi ser ett stort behov av en ny politisk kultur i Söderköping utan maktspel mellan politikerna och mellan ledande politiker och tjänstemän. Tydliga regler kan hjälpa till att få en mer öppen demokrati och Miljöpartiet kommer att jobba för att genomföra det.

Miljöpartiet Söderköping vill alltså möjliggöra en hållbar livsstil för alla. Syftet är inte bara att förbättra miljön, men också att ge dem som bor här mer livskvalité. Och inte bara idag, utan även i framtiden för våra barn och barnbarn! Ge oss därför chansen att utveckla en sådan socialekologisk strategi i Söderköping. 

Nyheter på Valmanifest Söderköping 2014

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter