Blomnektar som flygbränsle

Pollinering är ett system för sexuell befruktning som används av en majoritet av växtarterna som blommar och sätter frö. Idag fattar kommunstyrelsen i Södertälje beslut om en pollineringsplan, som tagits fram för att skydda pollinatörer och deras livsmiljöer. Sexigt beslut, eller hur?

Du har säkert hört talas om att pollinatörer – bin, fjärilar, blomflugor etc – som är livsviktiga i våra ekosystem, har minskat kraftigt. Men visste du att blomflugor trivs i skogsbryn och är beroende av solbelyst död ved där de kan bo? Eller att urbana miljöer näst efter jordbrukslandskapet, är den landskapstyp som är viktigast för rödlistade bin i Sverige? Pollinatörerna är inte helt olika oss människor, de behöver livsmiljöer där de kan äta och bo och dessa platser ska inte vara alltför långt ifrån varandra. Många av våra pollinatörer är fascinerande arter som vi kanske kan lära oss något av, ta bara bins otroliga samarbetsförmåga eller att de använder blomnektar som flygbränsle. Detta och mycket mer kan du läsa om i pollineringsplanen.

Situationen för pollinerande insekter är idag oroande och forskarna är eniga om tre huvudorsaker till situationen. Det handlar dels om förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, dels om användningen av växtskyddsmedel samt slutligen om rådande klimatförändringar.

Södertälje kommun tar situationen på största allvar och vill genom pollineringsplanen arbeta för att förbättra förutsättningarna för en långsiktig och hållbar pollinering i såväl den urbana miljön som i det omgivande landskapet. Ett exempel på åtgärd är man vid planering av parker, lekplatser, skol- och bostadsgårdar, dagvattenanläggningar och grönområden väljer växter som gynnar pollinatörer över hela växtsäsongen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: