Små cyklar som far omkring, de hörs nästan ingenting

Små cyklar som far omkring, de hörs nästan ingenting

Cykeln är tyst, ren och platseffektiv. Den som cyklar får motion utöver att det även kan vara snabbaste sättet att ta sig fram i tät stadsmiljö. Därför satsar vi på cyklar!


Cyklister bidrar till ett levande stadsliv och det ger trygghet med människor i rörelse. Det är dessutom ett transportmedel som många har råd med, då det inte behöver kosta så mycket varken i inköp eller löpande kostnader. Cykeln ger en stor frihet och till den som inte har körkort blir det ett snabbare sätt att ta sig fram än att gå. Investeringar i cykelinfrastruktur ger stor samhällsekonomisk vinst, då varje satsad krona ger vinster i förbättrad folkhälsa, minskade utsläpp och minskat tryck på andra slags vägtransporter. Dessutom är ofta cykeln det snabbaste sättet att ta sig fram i en tät stadsmiljö.

I Södertälje är många av dessa effekter välbehövliga. Ohälsotalen i kommunen är tyvärr bland de högsta i Stockholms län, med högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar än snittet och med hög andel övervikt och fetma bland barn och unga. Det finns även problem med höga halter av partiklar från vägtrafik på flera gator i centrum. Biltrafiken fortsätter att öka, och även bussarna fastnar i trängsel. Om resor kan flyttas från bil till cykel blir det mer plats över till både kollektivtrafik och till de som verkligen behöver bilen då de saknar andra alternativ.

Det finns en stor potential att öka cyklingen i Södertälje. För att möta upp de behov som finns, och för att ytterligare förbättra möjligheterna att cykla, har Södertälje kommun tagit fram en cykelplan. Den antogs i tekniska nämnden december 2019. Det som framförallt är unikt med denna cykelplan är att de svar som över 1500 invånare lämnade i kommunens cykelenkät sommaren 2018, har använts som underlag i arbetet med att ta fram den nya planen. Den nya cykelplanen förhåller sig inte bara till en förändrad stad, där det byggs flera nya bostadsområden. Den går också mer in på hur cykelvägar bör underhållas, hur man kan möjliggöra kedjeresor i vår pendlingskommun samt hur man kan få nya grupper av människor att börja cykla. En sak som Miljöpartiet har drivit på är markeringen mellan gång- och cykelväg. Det kan låta som en liten detalj men tydliga vägmarkeringar bidrar till trygghet i trafiken och det vill vi alla ha eller hur?
Så fram med cykeln nu och ut och cykla!

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter