Alla representanter

Alla representanter

Våra representanter i kommun, region, distrikt och interna uppdrag.
_______________________________________________________ 

Språkrör

Kommunalråd

Gruppledare

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunstyrelsen

 

  __________________________

  Enhörna kommundelsnämnd

  Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

  Järna kommundelsnämnd

  Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

  _____________________

  Arvodesnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden 

  Miljönämnden

  • Ordförande: Lars Greger 
  • Ersättare: Svitlana Oravecz

  Omsorgsnämnden

  • Ledamot: Karla Sand
  • Ersättare: Ingela Samuelsson Nilsson

  Socialnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden

  • Ledamot : Ammi Wohlin
  • Ersättare: Lisa Nelson

  Tekniska nämnden

  Utbildningsnämnden

  Äldreomsorgsnämnden

  • Ledamot: Ing-Marie Yang
  • Ersättare: 

  Överförmyndarnämnden 

  Valnämnden 

  • Ledamot: Karin Nordin Ivanov
  • Ersättare: Helena Hildur Waldén

  ​____________________

  Styrelsen Södertälje Hamn

  Styrelsen Telge AB 

  Styrelsen Telge Bostäder

  Styrelsen Telge Energi

  Styrelsen Telge Fastigheter

  Styrelsen Telge Inköp

  Styrelsen Telge Nät 

  Styrelsen Telge Tillväxt 

  Styrelsen Tom Tits Experiment

  Styrelsen Telge Återvinning  

  Styrelsen Söderenergi 

  _______________________

   Kommunala handikapprådet

   Kommunala pensionärsrådet

   • Ledamot: Ing-Marie Yang 

   Kommunrevisionen

   ————————————————-

   Förbundsmöte i Stor-Sthlm, KSL

   Nämndeman Södertälje Tingsrätt

   _______________________________

   Ombud till distriktstämman med ersättare 

   Svea hovrätt

   • Majken Humle

   Förvaltningsrätten i Stockholm

   ________________________________

   Styrelsen för Miljöpartiet Södertälje

   ______________________________________

   Revisor: Emanuel Eklund

   ______________________________________

   Valberedningen för Miljöpartiet Södertälje

   ______________________________________

   Valutskott

   ______________________________________

   Kanslisekreterare

   Kommunalrådssekreterare

   ____________________________________________________

   Webbansvarig: Kanslisekreteraren, 079-079 7201

   Nyheter på Alla representanter

   Kunde inte hitta några poster

   Försök med en annan filtrering eller sökning.

   Läs alla nyheter