Energieffektivisering

Energieffektivisering

Klimatet är globalt men utsläppen sker lokalt. Södertälje kommun ska ta sin del av det globala ansvaret att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser. De största utsläppen är kopplade till energi så att ställa om energiproduktionen och minska energiförbrukningen är avgörande, nedan några exempel på sådant som gjorts och planeras. Miljöpartiet Södertälje har under lång tid jobbat för att ställa om till 100 procent förnybar energi och för ökad energieffektivisering.


Den största produktionen av fjärrvärme och el i kommunen sker idag på Söderenergis anläggningar i Igelsta. Söderenergi ägs av Södertälje, Botkyrka och Huddinge. Under 2019 gjordes en stor investering för att förnya en del av anläggningen, en renoveringen som totalt omfattade ca 200 miljoner. Moderniseringen innebär att rökgaskondensering används, vilket gör att mer energi kan produceras med samma mängd bränslen som idag samtidigt som reningen förbättras. Ett annat bra exempel på bättre resurshushållning är samarbetet mellan Telge Nät och Lantmännen, där man i Järna eldar restprodukten havreskal, som värmer upp lokalsamhället. Till anläggningen i Järna leds även deponigas för förbränning som innehåller metan som annars blir en farlig växthusgas.

För att klara av omställningen måste vi också arbeta konsekvent med att få ner energiförbrukningen. Det kan ske genom att modernisera system och anpassa befintliga byggnader samt ställa höga krav på energieffektivitet vid nybyggnation. Energieffektiviseringen i kommunens lokaler genomförs med 2 procent per år sedan 2006 avseende uppvärmning och även elförbrukningen ska minska genom exempelvis byte till ledlampor.

Skolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler ska ha solceller på taken. Det ökar självförsörjningen och är en bra ekonomisk affär. Vi är en bit på väg men mycket finns kvar att göra. Idag finns över 10.000 kvadratmeter solceller på kommunens fastigheter och över 5 miljoner per år investeras i nya solcellsanläggningar på kommunens byggnader.

Kommunens elbolag Telge Energi säljer endast förnybar el. Telge Energi erbjuder bland annat delägande i vindkraft och lösningar för egen solelproduktion. Kommunens energibolag är en viktig uppstickare som har drivit på utvecklingen i branschen och driver initiativ för klimatomställning som till exempel Children’s climate prize. I februari belsutade kommunfullmäktige att se över nya former för att flera aktörer ska kunna inkluderas i arbetet med Children’s climate prize.

Nyheter på Energieffektivisering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter