Frågan om mer byggnation i Silverdal avgjord

Nu är beslutet Miljöpartiet kämpat emot taget i kommunfullmäktige. Detaljplanen för Manskapet, Mässen m.fl. i Silverdal och Helenelund antogs den 16 okt. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Miljöpartiet menar att detta beslut är oansvarigt. Stockholmsregionen behöver fler bostäder. Men valet av platser bör ske med omtanke.

Djur och natur har ingen egen röst. Platsen för ny byggnationen ligger på värdefull naturmark och kommer att snöra åt den gröna korridor som sträcker sig mellan Stockhoms centrala delar och dess ytterkanter. I förlängningen kommer även vi människor att drabbas av en minskad biologiska mångfald. Det finns andra ställen där nybyggnation kan ske utan att göra lika stor skada.

På septembermötet beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att avvakta utredningen av den "urbana grönstruktur" som pågår just nu i kommunen och för att vänta på det samråd som ska hållas inför planerna på inrättande av ett naturreservat i Tegelhagsskogen. Inget av detta har skett ännu. Trots detta valde kommunstyrelsen att släppa fram ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Majoriteten hänvisar till att det var omöjligt att bromsa förslaget p.g.a. att återköp skulle bli för dyrt. Den ursäkten bygger på en missuppfattning. Det gamla avtal som finns rör de förhållanden som var då. Ny förhandling behövs för att avgöra de ekonomiska förutsättningarna, vilket vore fullt möjligt eftersom diskussioner redan pågår med markägaren. 

Mer om ärendet kan läsas här.

Miljöpartiets reservation i fullmäktige.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: