Gröna kilen måste bevaras, bygg inte i Silverdal!

Frågan om marken i Silverdal som vi tidigare skrivit om närmar sig ett avgörande. Den 16 Okt kommer frågan upp i Kommunfullmäktige. Vi anser att majoriteten inte tar sitt ansvar för den biologiska mångfalden och vädjar till Sollentunaborna att höra av sig till de styrande politikerna.

Den politiska majoriteten vill ta mer naturmark i anspråk för bostäder nära Rådan i Silverdal. Miljöpartiet anser att det liggande förslaget hotar Järvakilen, ett av de kilformade gröna områden som bildar naturkorridorer från Stockholms ytterkanter ända in till centrala Stockholm. Här kan växter och djur röra sig. Miljöpartiet vill att de bevaras. Där bostäderna planeras bor också svartpälsbina, en hotad art, som Miljöpartiet vill ska få finnas kvar.

Miljöpartiet kommer närmsta tiden gå ut med ett informationsblad om detta till hushållen i Tegelhagen och Silverdal.

Facebook finns Upprop: Stoppa exploateringen av Tegelhagsskogen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: